Pomoc

Poniżej znajdują się krótkie poradniki dotyczące konfigurowania sieci oraz uzyskiwania informacji na temat adresu karty sieciowej (MAC) w systemach Windows. Postaramy się także opisać rozwiązania najczęściej spotykanych problemów związanych ze złym działaniem sieci lub jej całkowitym brakiem.


Kabel sieciowy

W celu podłączenia komputera do sieci należy zaopatrzyć się w sklepie w prosty kabel UTP (skrętka) najlepiej z zarobionymi już końcówkami. Jeśli zdecydujemy się zrobić go we własnym zakresie potrzebne nam będą następujące rzeczy:

W kablu prostym poszczególne przewody w obu wtyczkach ułożone są w tej samej kolejności. Zazwyczaj układa się je w kolejności przedstawionej na rysunku poniżej.

Połączenie UTP komputer-gniazdkoWidok na RJ-45 i piny

W razie gdybyśmy chcieli kiedyś połączyć kablem UTP dwa komputery bezpośrednio ze sobą, trzeba użyć tzw. kabla skrosowanego, w którym przewody w parach 1-3 i 2-6 są zamienione miejscami. Kabel skrosowany


Odczytywanie adresu MAC

Każde urządzenie sieciowe posiada swój wewnętrzny numer fizyczny. Numer ten zwany jest adresem MAC. Adres MAC karty sieciowej zainstalowanej w komputerze można odczytać za pomocą komend systemu operacyjnego. Warunkiem możliwości jego odczytania jest poprawne zainstalowanie sterownika tej karty (zwykle jest to wykonywane automatycznie).

Poniżej przedstawiono sposoby odczytania adresu MAC w popularnych systemach operacyjnych.

Windows 95/98

  1. Wybierz opcję Uruchom z menu Start (Windows 95/98 - Start->Uruchom).
  2. W oknie, które się otworzy wpisz winipcfg i naciśnij OK (Windows 95/98 - Uruchamianie - winipcfg).
  3. Wybierz z listy odpowiednią kartę sieciową i odczytaj adres karty (Windows 95/98 - winipcfg).

Windows 2000/XP

  1. Wybierz opcję Uruchom z menu Start (Windows 2000->Windows 2000 - Start->Uruchom, Windows XP->Windows XP - Start->Uruchom).
  2. W oknie, które się otworzy wpisz cmd i naciśnij OK (Windows 2000->Windows 2000 - Uruchamianie - cmd, Windows XP->Windows XP - Uruchamianie - cmd).
  3. Pojawi się okno wiersza poleceń. Wpisz w nim komendę ipconfig /all i naciśnij klawisz Enter (Windows 2000->Windows 2000 - ipconfig /all, Windows XP->Windows XP - ipconfig /all).
  4. Odszukaj w wyświetlonych danych kartę sieciową, którą będziesz podłączał do sieci komputerowej i odczytaj odpowiadający jej adres fizyczny (Windows XP/2000 - Adres fizyczny).

Linux

  1. W lini poleceń powłoki wpisz komendę ifconfig -a.
  2. Odszukaj interfejs, którym będziesz podłączał się do sieci i odczytaj adres MAC z pola HWaddr.

Najczęstsze problemy z siecią

W przypadku wystąpienia problemu z połączeniem użytkownik może przeprowadzić wstępne rozpoznanie problemu zanim zgłosi go do administratorów. W tym celu należy wykonać następujące działania i zapamiętać ich efekty:

Jednocześnie prosimy nie podłączać swojej karty sieciowej do innych gniazdek niż to przydzielone, ani innej karty sieciowej do swojego gniazdka. Wszelkie tego typu manipulacje spowodują najprawdopodobniej zablokowanie gniazdka na poziomie urządzeń sieciowych.

Pamiętać należy także o odłączeniu kabla sieciowego z komputera przy instalacji systemu Windows.

Usilnie prosimy o zostawienie włączonego komputera z podłączonym kablem sieciowym przed wizytą w Biurze Obsługi Sieciowej Studentów.