Informacje

2017-10-17Zmiana komputera, podanie nowego adresu MAC

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17.10.2017r zmianie ulega sposób podawania adresów MAC nowych komputerów, od tego momentu należy je wysyłać za pomocą poczty elektronicznej z adresu podanego przy rejestracji do sieci SSK lub adresu z domeny put.poznan.pl na adres scnmaster[at]put.poznan.pl
Więcej   Komentarze (0)

2017-10-09Od dnia 10.10.2017r. Biuro BOSS wraca do DS4 pok.2

Uprzejmie informujemy, że Biuro Obsługi Sieciowej Studentów wraca na swoje stałe miejsce, czyli Dom Studencki nr 4, pok. 2
Zapraszamy
Godziny przyjęć pozostają bez zmian.
Więcej   Komentarze (0)

2014-10-13Co się dzieje po przekroczeniu dozwolonego limitu transferu 60GB.

W przypadku przekroczenia dozwolonego sumarycznego limitu danych przyłącze zostaje przeniesione do specjalnej podsieci z ograniczeniami na okres 31 dni. Użytkownicy którzy przekroczą dozwolone limity, ich przyłącze nie jest blokowane, lecz zostaje przeniesione do ...
Więcej   Komentarze (0)

2014-04-01Odzyskanie hasła do konta scn

Nie pamiętam hasła do konta scn, w jaki sposób mogę je odzyskać?

W takiej sytuacji należy udać się do biura BOSS w raz z dokumentem tożsamości.

Więcej   Komentarze (0)

2014-03-31Zmiana komputera na nowy w akademiku, co należy zrobić.

Zmiana komputera na nowy co należy zrobić, aby zadziałała sieć SSK?

W takiej sytuacji należy podać adres MAC nowego komputera poprzez formularz znajdujący się na koncie scn. Opcja ta znajduje się w menu Przyłącza "Zgłoszenie nowego adresu MAC.

Więcej   Komentarze (0)

2014-01-24Zmiany w zasadach korzystania z SSK w Domach Studenckich

Sumaryczny miesięczny limit na pobieranie oraz wysyłanie 60GB!

Dział Sieci Teleinformatycznych informuje, że od dnia 01.04.2010 w celu podniesienia komfortu korzystania z zasobów Internetu wprowadzony został miesięczny limit w wysokości 60 GB, na pobieranie i wysyłanie danych łącznie.

Po przekroczeniu limitu przyłącze przypisane do adresu IP, który ten limit przekroczył, zostanie przeniesione do specjalnej podsieci, odseparowanej od reszty SSK.
Więcej   Komentarze (0)

2013-09-25Czy można podłączyć router do sieci SSK ?

Czy można podłączyć router do sieci SSK?

Zgodnie z regulaminem sieci SSK można podłączyć tylko urządzenie końcowe, router nie jest urządzeniem końcowym, więc jego podłączenie jest zabronione.

Więcej   Komentarze (0)

2013-08-19Powrót do akademika po wakacjach a internet

Co należy zrobić, aby ponownie korzystać z przyłącza sieciowego?

Należy przeprowadzić elektroniczną rezerwację przyłącza (tak jak nowy użytkownik) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie tutaj .

Więcej   Komentarze (0)

2013-07-10Internet po zmianie pokoju.

Co należy zrobić po zmianie pokoju, aby ponownie korzystać z sieci Internet?

W takiej sytuacji należy przeprowadzić elektroniczną rezerwację przyłącza poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (tak jak nowy użytkownik) na stronie http://www.scn.put.poznan.pl/main.php?view=newuser.

Więcej   Komentarze (0)

2012-06-11Rozwiązanie problemu przerywania połączeń w Google Chrome v19.0.x

Przerywanie połączeń w przeglądarce Google Chrome.

Otwieramy "Google Chrome", z prawej strony u góry przeglądarki klikamy w "Ustawienia Google Chrome" (pochylony "klucz" o kształcie litery Y).
Więcej   Komentarze (0)

2011-12-21Problemy z dostępem do sieci SSK (protokół IPv6)

Problemy z dostępem do sieci SSK (protokół IPv6).

Sieć SSK jest siecią opartą o protokół IPv4 wraz z protokołem DHCP (automatyczne pobieranie adresu IP). Częstą przyczyną problemów z dostępem do sieci jest aktywny w systemie protokół IPv6 (głównie systemy Windows 7, Vista oraz XP).
Więcej   Komentarze (0)

2011-07-11Aktywacja przyłączy w Domach Studenckich

Osoby, które przeprowadziły elektroniczną rezerwację przyłącza sieci SSK, a przyłącze nie zostało aktywowane w ciągu 5 dni roboczych, proszone są o osobiste zgłoszenie się w raz z dokumentami potwierdzającymi rejestrację do biura BOSS w godzinach przyjęć.
Więcej   Komentarze (0)

2010-02-19Rozwiązanie problemu przerywania połączeń w Mozilla Firefox

Przerywanie połączeń w przeglądarce Mozilla Firefox.

http://intranet.put.poznan.pl/department/at/2010/08/13/21
Więcej   Komentarze (0)

2009-09-11Automatyczna konfiguracja połączeń sieciowych

W roku akademickim 2009/10 wprowadzono obsługę protokołu DHCP, czyli protokołu automatycznego pobierania konfiguracji połączenia sieciowego przez system operacyjny.
Opcja ta musiała być do tej pory włączona tylko na czas rejestracji przyłącza sieciowego, a po potwierdzeniu rejestracji trzeba było ręcznie wpisać całą konfigurację adresu IP. Od 10 września 2009 roku po potwierdzeniu rejestracji konfiguracja IP będzie pobierana automatycznie.
Więcej   Komentarze (0)

2009-09-08Zablokowane wysyłanie poczty za pomocą protokołu SMTP

Dział Sieci Teleinformatycznych informuje, że z związku rosnącą liczbą przypadków rozsyłania spamu przez tzw. komputery zombie (http://en.wikipedia.org/wiki/Zombie_computer) podłączone do sieci komputerowej domów studenckich, dnia 1.10.2009 zostanie zablokowana możliwość wysyłania poczty za pomocą protokołu SMTP (port TCP 25).
Więcej   Komentarze (0)

2009-04-10Jak pisać podania

Jeśli chcesz napisać podanie w sprawie np. odblokowania internetu po założonej blokadzie a nie wiesz jaka jest forma takiego podania kliknij tutaj.
Więcej   Komentarze (0)

2009-04-06Kierunki działania profilu ruchu sieciowego w USK

Profil ruchu sieciowego głównej zapory ogniowej Uczelnianej Sieci Komputerowej działa według kierunku nawiązywania połączeń z Uczelnianą Siecią Komputerową (USK):
  • dla ruchu wchodzacego;
  • dla ruchu wychodzacego.
Pełna treść komunikatu
Więcej   Komentarze (0)

2009-03-13Monitoring ruchu sieciowego w Uczelnianej Sieci Komputerowej

06.03.2009 Dział Sieci Teleinformatycznych rozpoczął stały monitoring ruchu sieciowego wytwarzanego przez komputery podłączone do Uczelnianej Sieci Komputerowej (w tym również komputery podłączane do sieci komputerowych w Domach Studenckich). Monitoring dotyczy wielkości (woluminów) przypływów ruchu sieciowego, a nie przenoszonych treści.
Więcej   Komentarze (0)

2005-04-14Blokowanie dostępu do sieci

Przypominamy, że zgodnie z punktem IV.4 "Regulaminu użytkowania sieci komputerowych w Domach Studenckich" osoby, które zalegają z opłatą za miejsce w akademiku mogą mieć na wniosek Administracji Domu Studenckiego blokowany dostęp do sieci SSK do czasu uregulowania opłaty.

W celu odblokowania lub odwołania się od tej decyzji prosimy zgłaszać się do Administracji Domu Studenckiego.
Więcej   Komentarze (0)